องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
บริการข้อมูล
thumb_up facebook อบต.หัวเมือง
info One Stop Service : OSS
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

info คิวอาร์โค้ด
QR CODE


info พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ


info No Gift Policy
No Gift Policy


camera_alt ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการกลุ่มเกษตรกรยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์กลุ่มอุตสาหกรรมในครัวเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง [25 มกราคม 2567]
กิจกรรมทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน รอบที่3 (RE X RAY) หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [23 มกราคม 2567]
กิจกรรมทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน รอบที่3 (RE X RAY) หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [23 มกราคม 2567]
กิจกรรมทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน รอบที่3 (RE X RAY) หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ [23 มกราคม 2567]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนประชาชนตำบลหัวเมืองร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2567 | โดย : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook อบต.หัวเมือง
Facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมพล พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
โทร : 089-9533313
นายสมพล พุ่มพวง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
โทร : 089-9533313

สถิติ sitemap
วันนี้ 85
เดือนนี้10,630
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)85,046
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง