องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
find_in_page ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ อบต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 372 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361 |
insert_drive_file มาตรการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376 |
insert_drive_file มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363 |
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 401 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง