messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 92 |
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 64 |
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 90 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 158 |
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 150 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 328 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 375 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 อบต.ทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 166 |
ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 617 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 560 |
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. หมู่ที่5 บ้านแม่ทะ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 594 |
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมหลังคาสำนักงานและฝ้าเพดาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 547 |
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่13 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 551 |
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๓, ๑๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 483 |
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 514 |
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเจาะบ่อน้ำผิวดิน ประปาบ้านวังฟ่อน หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 486 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง