องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสูงวัย อย่างสุขใจ อยู่รอดปลอดภัย กับชีวิตวิถีใหม่ ในโลกใบเดิม ประจำปีงบประมาณ 2565 [19 กันยายน 2565]
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [12 กันยายน 2565]
นายวิทย์ วงค์ยนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการ การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 [6 กันยายน 2565]
นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เข้ารับโล่รางวัล [6 กันยายน 2565]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [25 สิงหาคม 2565]
เปิดการอบรมโครงการตรวจหาสารพิษในเลือดเกษตรกรกลุ่มเสี่ยง เขตรพ.สต.บ้านหนองเสี้ยว (7 ภาพ) [25 สิงหาคม 2565]
เปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (10 ภาพ) [25 สิงหาคม 2565]
วันที่ 23/08/65 นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน (8 ภาพ) [23 สิงหาคม 2565]
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สร้างจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 [22 สิงหาคม 2565]
นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยนายวิทย์ วงค์ยนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน (8 ภาพ) [22 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 - 10 (ทั้งหมด 219 รายการ)