องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โครงการสูงวัย อย่างสุขใจ อยู่รอดปลอดภัย กับชีวิตวิถีใหม่ ในโลกใบเดิม ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จัดทำโครงการสูงวัย อย่างสุขใจ อยู่รอดปลอดภัย กับชีวิตวิถีใหม่ ในโลกใบเดิม ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพ ด้านสุขภาพกาย จิตใจ และสังคม ของตนเองและผู้สูงอายุด้วยกันเองและเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านสังคม และความรู้ด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขกับโลกปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
ผู้โพส : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม