องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง กำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด โดยวันที่ 8 กันยายน 2565ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (นวัตกรรมธรรมาภิบาลท้องถิ่น) และวันที่ 9 กันยายน 2565ศึกษาดูงานชุมชนป่าเส้า หมู่ 9 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้านระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งหมด จำนวน 28 คน
ผู้โพส : admin


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง