องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนตกเกรฑ์ TPMAP
รายละเอียด : วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ว่าที่ร.ต.ปนาท ตนาวรรณ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง รับมอบถุงยังชีพจาก ดร.เอกการ ซื่อทรงธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดแพร่ จำนวน 56 ชุด เพื่อมอบให้กับครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ TPMAP ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองต้องขอขอบคุณท่าน สส.ดร.เอกสาร ซื่อทรงธรรม มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ
ผู้โพส : สำนักงานปลัด