ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วิสัยทัศน์หน่วยงาน หัวเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองสอง แหล่งของเกษตรกรรม เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา ชาวประชาเป็นสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิสัยทัศน์หน่วยงาน หัวเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองสอง แหล่งของเกษตรกรรม เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา ชาวประชาเป็นสุข../add_file/ วิสัยทัศน์หน่วยงาน หัวเมืองน่าอยู่ ประตูสู่เมืองสอง แหล่งของเกษตรกรรม เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา ชาวประชาเป็นสุข
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EFuAk6sWed32548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 31HeFlTWed30345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : COH6s0aWed32524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ../add_file/เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ
ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ :../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : 054-652192 ต่อ 11 การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงาน การกำหนดโครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม การยุบเลิก ปรับเกลี่ยตำแหน่ง การควบคุมการใช้แผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบแท่ง การโอน รับโอน โอนย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ และบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบ สืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การดำเนินการทางวินัย พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักษาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : 054-652192 ต่อ 11 การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงาน การกำหนดโครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม การยุบเลิก ปรับเกลี่ยตำแหน่ง การควบคุมการใช้แผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบแท่ง การโอน รับโอน โอนย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ และบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบ สืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การดำเนินการทางวินัย พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักษาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : 054-652192 ต่อ 11 การดำเนินการด้านบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงาน การกำหนดโครงสร้าง และการแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การกำหนดตำแหน่งเพิ่ม การยุบเลิก ปรับเกลี่ยตำแหน่ง การควบคุมการใช้แผนอัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนระดับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในระบบแท่ง การโอน รับโอน โอนย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติ และบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่างๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธ์ของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบ สืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส การดำเนินการทางวินัย พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักษาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สอดคล้องกับประกาศคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ll71XJmMon102025.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : nSo7jHuMon13540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศโดยขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19 " รับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศโดยขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19 " รับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่../add_file/สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการมอบธารน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทั่วประเทศโดยขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ "พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID - 19 " รับบริจาคเงินเพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับประชาชนที่ต้องกักกันตน ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง และเยียวยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด - 19 ระลอกใหม่
ชื่อไฟล์ : bDZMB2HMon103227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 7rN9lhIFri30753.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 3../add_file/3
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จดหมายข่าวส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จดหมายข่าวส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้../add_file/จดหมายข่าวส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โดยทางสโมสรฯได้มามอบ"โครงการน้ำดื่มสะอาด และโครงการหนังสือเพื่อน้อง จากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารีเวียงโกศัย ภาค3360 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ซีแอนด์ซีเฮลฟ์โปรแกรม เดนมาร์ค มูลค่าเครื่องกรองน้ำ 150,000 บาท และหนังสือนิทาน 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง 166,000 บาท ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารีเวียงโกศัย ภาค3360 เป็นอย่างสูง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดยทางสโมสรฯได้มามอบ"โครงการน้ำดื่มสะอาด และโครงการหนังสือเพื่อน้อง จากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารีเวียงโกศัย ภาค3360 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ซีแอนด์ซีเฮลฟ์โปรแกรม เดนมาร์ค มูลค่าเครื่องกรองน้ำ 150,000 บาท และหนังสือนิทาน 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง 166,000 บาท ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารีเวียงโกศัย ภาค3360 เป็นอย่างสูง../add_file/โดยทางสโมสรฯได้มามอบ"โครงการน้ำดื่มสะอาด และโครงการหนังสือเพื่อน้อง จากสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารีเวียงโกศัย ภาค3360 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ซีแอนด์ซีเฮลฟ์โปรแกรม เดนมาร์ค มูลค่าเครื่องกรองน้ำ 150,000 บาท และหนังสือนิทาน 16,000 บาท รวมเป็นเงินทั้ง 166,000 บาท ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ขอขอบพระคุณทางสโมสรโรตารีกรุงเทพใต้ ภาค3350 โรตารีสากล และสโมสรโรตารีเวียงโกศัย ภาค3360 เป็นอย่างสูง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทำบัตรสูญหาย หรือชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยธนาคารกรุงไทยจะแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการออกบัตรใหม่ โดยบัตรมี 2 แบบ คือ - แบบที่ 1 บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท - แบบที่ 2 บัตร Hybrid 2 Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย ต้องนำใบแจ้งความมาแสดง หรือชำรุด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำรุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตร หรือขั้นตอนการออกบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ไปขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลจาก https://www.sanook.com/money/771491/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทำบัตรสูญหาย หรือชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยธนาคารกรุงไทยจะแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการออกบัตรใหม่ โดยบัตรมี 2 แบบ คือ - แบบที่ 1 บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท - แบบที่ 2 บัตร Hybrid 2 Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย ต้องนำใบแจ้งความมาแสดง หรือชำรุด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำรุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตร หรือขั้นตอนการออกบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ไปขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลจาก https://www.sanook.com/money/771491/../add_file/ในกรณีที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ทำบัตรสูญหาย หรือชำรุด ให้ดำเนินการดังนี้ ให้ผู้มีสิทธิติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา โดยธนาคารกรุงไทยจะแจ้งมายังกรมบัญชีกลาง เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ และธนาคารกรุงไทยจะดำเนินการออกบัตรใหม่ โดยบัตรมี 2 แบบ คือ - แบบที่ 1 บัตร EMV ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท - แบบที่ 2 บัตร Hybrid 2 Chips (แมงมุม) ออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้ง ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหาย ต้องนำใบแจ้งความมาแสดง หรือชำรุด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง หากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำรุดจากข้อบกพร่องของตัวบัตร หรือขั้นตอนการออกบัตรให้ผู้มีสิทธิ์ไปขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลจาก https://www.sanook.com/money/771491/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อบต.หัวเมือง ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อบต.หัวเมือง ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวเมือง../add_file/อบต.หัวเมือง ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หัวเมือง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1ATM0qFMon101819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9GqIKNjMon101932.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pmf4RjSTue11911.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 9.30 น. นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยนายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้นำชุมชนตำบลหัวเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ มอบบ้านที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในตำบลหัวเมือง ตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ประจำปี 2563 ดังนี้ 1. บ้านของ น.ส.พยอม พุทธทรง 2. บ้านของ น.ส.ศรีคำ เปล่งญาติ 3. บ้านของ นางสี กาศอุดม 4. บ้านของ นางหวัน วังอะโศก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 9.30 น. นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยนายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้นำชุมชนตำบลหัวเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ มอบบ้านที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในตำบลหัวเมือง ตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ประจำปี 2563 ดังนี้ 1. บ้านของ น.ส.พยอม พุทธทรง 2. บ้านของ น.ส.ศรีคำ เปล่งญาติ 3. บ้านของ นางสี กาศอุดม 4. บ้านของ นางหวัน วังอะโศก../add_file/วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2563) เวลา 9.30 น. นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยนายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายวัฒนชัย รัตนกมลวรรณ นายช่างโยธาชำนาญงาน และผู้นำชุมชนตำบลหัวเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ มอบบ้านที่ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ ในการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ ในตำบลหัวเมือง ตามโครงการสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟู ประจำปี 2563 ดังนี้ 1. บ้านของ น.ส.พยอม พุทธทรง 2. บ้านของ น.ส.ศรีคำ เปล่งญาติ 3. บ้านของ นางสี กาศอุดม 4. บ้านของ นางหวัน วังอะโศก
ชื่อไฟล์ : 5aEbOYFWed102354.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UNfrjcDWed101818.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JKEdRSOWed11145.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fzqqq8VWed11254.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ttGGmMuMon111319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LJ0P3ukMon92130.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fjj8VI8Thu95318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sYsUBgJThu95403.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sazXAW2Thu95446.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B9vacoFTue105919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KdkOvBnTue110123.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Eo0WKFYTue110228.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FiAme8QTue110707.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UbnixLgWed42646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n8bKdFLMon33451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W73wakcMon33619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WCCvIY2Mon33830.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i5981lIMon34303.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6ZpBt35Tue40727.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จะลงพื้นที่จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยจะให้บริการถึงหน้าบ้าน ของผู้อยู่ในข่าย และพร้อมที่จะชำระภาษีฯ *** หมายเหตุ :วัน/เวลา อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม *** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จะลงพื้นที่จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยจะให้บริการถึงหน้าบ้าน ของผู้อยู่ในข่าย และพร้อมที่จะชำระภาษีฯ *** หมายเหตุ :วัน/เวลา อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***../add_file/ส่วนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ จะลงพื้นที่จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยจะให้บริการถึงหน้าบ้าน ของผู้อยู่ในข่าย และพร้อมที่จะชำระภาษีฯ *** หมายเหตุ :วัน/เวลา อาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ***
ชื่อไฟล์ : UnFK7lKThu40009.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Alpw5nDMon105247.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479../add_file/ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 คนพิการจะได้เบี้ยคนพิการเพิ่มขึ้นจากเดิม 800 บาท เป็น 1,000 บาทต่อเดือนต่อคน เฉพาะคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,103,065 ราย และเด็กพิการทั่วประเทศที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี อีกจำนวน 126,032 ราย รวมจำนวน 1,229,097 ราย (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2563) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่าครองชีพต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของคนพิการ และช่วยยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้ กรณีคนพิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (รอบใหม่) จะแจ้งให้ทราบและขอให้ติดตามข่าวสารต่อไป โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 และ สายด่วนคนพิการ 1479
ชื่อไฟล์ : QUD68qpWed103820.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : neZbGCBWed12055.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เด็กนักเรียนที่มีอายุ 2 – 4 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง หรือนอกเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง 1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็น อุปสรรค์ต่อการเรียน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจะทำการรับสมัครเด็กตั้งแต่วันที่ 1 - 31มีนาคม 2564 3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.3 สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.4 สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 1 ชุด 3.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร (จะมีการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์เด็ก) 3.6 สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน 3.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง 4.2 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563ในวันเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เด็กนักเรียนที่มีอายุ 2 – 4 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง หรือนอกเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง 1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็น อุปสรรค์ต่อการเรียน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจะทำการรับสมัครเด็กตั้งแต่วันที่ 1 - 31มีนาคม 2564 3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.3 สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.4 สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 1 ชุด 3.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร (จะมีการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์เด็ก) 3.6 สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน 3.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง 4.2 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563ในวันเวลาราชการ ../add_file/1.คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เด็กนักเรียนที่มีอายุ 2 – 4 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง หรือนอกเขตพื้นที่ตำบลหัวเมือง 1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564) 1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็น อุปสรรค์ต่อการเรียน 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจะทำการรับสมัครเด็กตั้งแต่วันที่ 1 - 31มีนาคม 2564 3. หลักฐานและเอกสารที่ต้องนำมาในวันสมัคร 3.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.3 สำเนาสูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด 3.4 สำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา 1 ชุด 3.5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร (จะมีการตรวจสุขภาพและสัมภาษณ์เด็ก) 3.6 สมุดบันทึกสุขภาพพร้อมสำเนาประวัติการรับวัคซีน 3.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 4.1 ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง 4.2 วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2563ในวันเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : NXysPBOFri101435.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/075i40 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/075i40../add_file/ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) https://itas.nacc.go.th/go/iit/075i40
ชื่อไฟล์ : KIhjEvzFri114009.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : dj8louSFri101826.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/075i40 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/075i40../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/075i40
ชื่อไฟล์ : SybhqSrFri103348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dlBT1D2Fri103412.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tNVn92pFri103427.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aSMyx5EFri103445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z9S3EJoFri103504.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vZFI2P9Mon43603.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : R95lua7Fri31031.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9T6qSboFri31224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3tDhwobFri34006.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xOw5TKyTue20301.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : Prz7JAoTue20718.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง 99 หมู่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 11 โทรสาร 054-652192 ต่อ 18 www.hua-muang.go.th อีเมลล์ : admin@hua-muang.go.th file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง 99 หมู่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 11 โทรสาร 054-652192 ต่อ 18 www.hua-muang.go.th อีเมลล์ : admin@hua-muang.go.th../add_file/ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง 99 หมู่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 11 โทรสาร 054-652192 ต่อ 18 www.hua-muang.go.th อีเมลล์ : admin@hua-muang.go.th
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vg8MpLtWed34819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1NHWIwKThu95505.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zt80tA9Thu102059.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0wqaCvcThu103556.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : POvk8p9Thu104251.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VAzFpsaThu103837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v2ur4Y9Thu104218.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WaS9f6uThu21330.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hmksZXYFri103042.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ms62JsMFri103746.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต.หัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต.หัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง../add_file/นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต.หัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ชื่อไฟล์ : ERIYni7Fri104725.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายสายคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต.หัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสายคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต.หัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง../add_file/นายสายคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ อบต.หัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ชื่อไฟล์ : J3IN4h4Fri14250.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N8aVvPhFri34651.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jHOYCTjWed41809.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ft5FD6ZFri35712.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aQXJQqoThu41837.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โดย...คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ คุณชลธิชาพรรณ สุขโชติ โทร.062-3090792 #MJU2Tตำบลหัวเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดย...คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ คุณชลธิชาพรรณ สุขโชติ โทร.062-3090792 #MJU2Tตำบลหัวเมือง../add_file/โดย...คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ คุณชลธิชาพรรณ สุขโชติ โทร.062-3090792 #MJU2Tตำบลหัวเมือง
ชื่อไฟล์ : suoRGdTThu92131.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mMn9e63Thu92818.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hgcUKanThu93821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 01WLJgKThu94900.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : G6EXvJOThu94955.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ewSBMKPThu95038.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3aj4GlbThu95617.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QY1qqToThu95921.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r8MoMlMThu100232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oKk4LXUThu110705.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZHeqhiBThu110848.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UuHIazwThu115241.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 17QibojThu115444.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OhfXya5Thu115708.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n0KfavDThu20316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M2rGLI9Thu21702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u1sRoymThu55040.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DEvgx5iThu55158.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KPKVNAoThu55246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A9GkRj4Thu60640.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lGK7CbwTue110054.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RrA7gZ3Tue110129.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4F6eU0ZTue110205.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2ioVY4hTue110232.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bigj7DJTue110309.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 49Krt29Tue110348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : zITGTEqThu124425.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NPWughnThu124536.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mpAE8VGThu124744.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mDiaigTThu124840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dPRhfkqThu125141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VWtbzSmMon31748.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 098-2566409 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 098-2566409 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3../add_file/ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 098-2566409 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ชื่อไฟล์ : ptFh0hpMon32721.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการใช้การพื้นที่ได้ที่ โทร.095-7066070 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการใช้การพื้นที่ได้ที่ โทร.095-7066070 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5../add_file/ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการใช้การพื้นที่ได้ที่ โทร.095-7066070 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ชื่อไฟล์ : kJuJsxQMon33225.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1../add_file/ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : 6QCs2vBTue100159.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.081-0298408 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.081-0298408 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2../add_file/ตั้งอยู่ที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.081-0298408 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ชื่อไฟล์ : 8cKKZxmTue100633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ใช้ในการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.088-7083480 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ใช้ในการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.088-7083480 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีตและพื้นหญ้า ใช้ในการออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.088-7083480 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
ชื่อไฟล์ : 8vciAgqTue101623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ชื่อไฟล์ : UKFerRmTue101827.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลัง การจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.089-2630491 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลัง การจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.089-2630491 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลัง การจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.089-2630491 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ชื่อไฟล์ : cx6lzcNTue102156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.081-9606227 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.081-9606227 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.081-9606227 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
ชื่อไฟล์ : MoaHISFTue102456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.089-9533313 กำนันตำบลหัวเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.089-9533313 กำนันตำบลหัวเมือง../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.089-9533313 กำนันตำบลหัวเมือง
ชื่อไฟล์ : B2BNzOdTue103015.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 080-7901472 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 080-7901472 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 12 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 080-7901472 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
ชื่อไฟล์ : xxq3dL4Tue103615.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ABXfw3RWed102601.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ชื่อไฟล์ : 9IA43BPTue40417.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทอผ้าโดยการนำของแม่ม้วน พุ่มพวง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทอผ้าโดยการนำของแม่ม้วน พุ่มพวง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป ../add_file/ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทอผ้าโดยการนำของแม่ม้วน พุ่มพวง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป
ชื่อไฟล์ : R16WnIEWed110401.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 2 ตำบลวังฟ่อน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมการทำน้ำพริกต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หรือเป็นอาชีพเสริม รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 2 ตำบลวังฟ่อน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมการทำน้ำพริกต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หรือเป็นอาชีพเสริม รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป ../add_file/ตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 2 ตำบลวังฟ่อน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของประชาชนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมการทำน้ำพริกต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว หรือเป็นอาชีพเสริม รวมกลุ่มใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากบรรบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป
ชื่อไฟล์ : 9hJSFQ2Wed20022.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กลุ่มจักสานบ้านบ้านวังฟ่อน ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจเรื่องการจักสานต่างๆ ด้วยการนำของผู้มีประสบการณ์เป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้มีอาชีพเสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลุ่มจักสานบ้านบ้านวังฟ่อน ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจเรื่องการจักสานต่างๆ ด้วยการนำของผู้มีประสบการณ์เป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้มีอาชีพเสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน../add_file/กลุ่มจักสานบ้านบ้านวังฟ่อน ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจเรื่องการจักสานต่างๆ ด้วยการนำของผู้มีประสบการณ์เป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้มีอาชีพเสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ชื่อไฟล์ : X2Uq6AsWed23215.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : AtPysZ2Wed23840.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eka7lUWThu21614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : เป็นการรวมกลุ่มของของเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง ที่สนใจด้านกีฬาฟุตบอล และจัดตั้งกลุ่มขึ้นในนาม หัวเมืองFC file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นการรวมกลุ่มของของเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง ที่สนใจด้านกีฬาฟุตบอล และจัดตั้งกลุ่มขึ้นในนาม หัวเมืองFC ../add_file/เป็นการรวมกลุ่มของของเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง ที่สนใจด้านกีฬาฟุตบอล และจัดตั้งกลุ่มขึ้นในนาม หัวเมืองFC
ชื่อไฟล์ : WLtpZxuFri110513.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่../add_file/นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นายอำพล โสภา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางศศิธร อินทรโกศล นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 - 2564 สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : lKdNZmUMon31857.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GCCHXRTMon32046.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YBZfKe1Mon44053.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จัดฝึกอบรม "โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" ช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จัดฝึกอบรม โทร054-660-025-9 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จัดฝึกอบรม "โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" ช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จัดฝึกอบรม โทร054-660-025-9../add_file/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จัดฝึกอบรม "โครงการเพิ่มมูลค่าเฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ไม้สักด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี" ช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่จัดฝึกอบรม โทร054-660-025-9
ชื่อไฟล์ : YEYMnILTue43614.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : จังหวัดแพร่ได้จัดงานประเพณี กิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ บริกวณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณีอันทรงคุณค่า และคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคี ปรองดองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจึงร่วมกับอำเภอสอง ได้จัดขบวนแห่กัณฑ์สลาก 1 ขบวน และจัดทำต้นสลากประเภทต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น จัดทำก๋วยสลาก (ชะลอม) จำนวน 10 ชะลอม พร้อมผู้ร่วมขบวน 21 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดแพร่ได้จัดงานประเพณี กิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ บริกวณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณีอันทรงคุณค่า และคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคี ปรองดองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจึงร่วมกับอำเภอสอง ได้จัดขบวนแห่กัณฑ์สลาก 1 ขบวน และจัดทำต้นสลากประเภทต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น จัดทำก๋วยสลาก (ชะลอม) จำนวน 10 ชะลอม พร้อมผู้ร่วมขบวน 21 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป../add_file/จังหวัดแพร่ได้จัดงานประเพณี กิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ บริกวณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณีอันทรงคุณค่า และคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคี ปรองดองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองจึงร่วมกับอำเภอสอง ได้จัดขบวนแห่กัณฑ์สลาก 1 ขบวน และจัดทำต้นสลากประเภทต้นกัลปพฤกษ์ จำนวน 1 ต้น จัดทำก๋วยสลาก (ชะลอม) จำนวน 10 ชะลอม พร้อมผู้ร่วมขบวน 21 คน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่งามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป
ชื่อไฟล์ : HoFTu3EWed103835.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกาย โดยมีการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,9,13 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกาย โดยมีการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,9,13 ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกาย โดยมีการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,9,13
ชื่อไฟล์ : HHNXCmxWed104208.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกับกองทุนเพื่อสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หัวเมือง ได้สนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมรำวงเพื่อสุขภาพ บ้านวังฟ่อน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกับกองทุนเพื่อสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หัวเมือง ได้สนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมรำวงเพื่อสุขภาพ บ้านวังฟ่อน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกับกองทุนเพื่อสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.หัวเมือง ได้สนับสนุนการออกกำลังกายของประชาชน โดยการรวมกลุ่มกันจัดตั้งชมรมรำวงเพื่อสุขภาพ บ้านวังฟ่อน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ชื่อไฟล์ : jxuGMhtFri101608.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q1PIIROFri102253.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BlVfqnzFri102717.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RgeN7tfFri102902.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DzcQef3Fri103038.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : rfI1eBPFri104037.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : vmLWbAPFri105014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T0ha7MNFri105443.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZKADYT9Fri105150.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4vOd8EeFri111951.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zAGqTYnFri105559.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : htRHneVFri105656.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6a50wxKFri111837.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 85kJqgyFri105728.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : d9UTS7pFri112017.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : e6RUEbvFri105751.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5RAwUcjFri105813.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ca6WehpFri112035.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g68oBDkFri112055.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RSXgMF8Fri112111.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hZbpR2eFri112126.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gwVTIKMFri15710.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPrRIWvFri15923.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2A2n4icFri20142.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZVOXqplFri20323.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hc4MlmXFri20522.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XXfEysJFri20651.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SyR39KHFri20828.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q80YypbFri21726.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gDJ7dmvFri22200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ukwInz0Fri22849.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : J1E2MR0Fri35029.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่บัญชี มูลนิธิพระสิวลีศิลปินดาราสายบุญ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 020-8-93236-5 หรือมาที่วัดสันปู่สี หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ทางอบต.หัวเมืองขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อการทำบุญในครั้งนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่บัญชี มูลนิธิพระสิวลีศิลปินดาราสายบุญ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 020-8-93236-5 หรือมาที่วัดสันปู่สี หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ทางอบต.หัวเมืองขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อการทำบุญในครั้งนี้../add_file/โอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่บัญชี มูลนิธิพระสิวลีศิลปินดาราสายบุญ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 020-8-93236-5 หรือมาที่วัดสันปู่สี หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ ทางอบต.หัวเมืองขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อการทำบุญในครั้งนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vWjHdKjMon103609.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i8uSdtRMon30421.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นางศศิธร อินทรโกศล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายก้องเกียรติ กันกา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ รายนายเจริญ ยอดซอนจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นางศศิธร อินทรโกศล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายก้องเกียรติ กันกา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ รายนายเจริญ ยอดซอนจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่../add_file/วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นางศศิธร อินทรโกศล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายก้องเกียรติ กันกา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ รายนายเจริญ ยอดซอนจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : 1IaHl8eMon30714.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นางศศิธร อินทรโกศล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายก้องเกียรติ กันกา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ รายนายเจริญ ยอดซอนจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นางศศิธร อินทรโกศล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายก้องเกียรติ กันกา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ รายนายเจริญ ยอดซอนจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่../add_file/วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้นางศศิธร อินทรโกศล ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายก้องเกียรติ กันกา ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุ รายนายเจริญ ยอดซอนจันทร์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : n351AvzMon33906.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FdO3VlCTue102940.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวชนสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 515 (1/2564) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวชนสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 515 (1/2564) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563../add_file/ ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ได้เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี เยาวชนสตรี และเยาวชน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และขาดโอกาสทางการศึกษา ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือน และระยะสั้น รุ่นที่ 515 (1/2564) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้วมีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
ชื่อไฟล์ : y6U3TVDTue105453.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : โดย...กลุ่มแม่บ้านบ้านดงเจริญ หมู่ที่10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่สมทรง อะจิมา โทร.089-2626669 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดย...กลุ่มแม่บ้านบ้านดงเจริญ หมู่ที่10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่สมทรง อะจิมา โทร.089-2626669../add_file/โดย...กลุ่มแม่บ้านบ้านดงเจริญ หมู่ที่10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ ผู้ใหญ่สมทรง อะจิมา โทร.089-2626669
ชื่อไฟล์ : IUnUhRNTue14100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cti1Sw3Tue34758.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9CUfQf8Tue35224.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SduxbVlTue44034.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mKR7qmdTue44352.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TqLoEciTue45203.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vsfM1JuTue45304.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hGWMC6XTue45352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7qPTTg3Tue45717.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n3w3X0OTue45919.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tnbFUq1Tue50137.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1cxGg3bTue50212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 87qCgTMWed93111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Rue5Uj6Wed94533.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kPlhIRZWed94728.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B5y1DyNWed105756.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QfRpY4zFri111636.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ATuXWVJWed45759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0RcEFDCWed45856.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nfPhlzbWed45953.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EKeSn4xWed50045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : P0sn8wFWed50155.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : kbUX6FCTue24638.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กลุ่มน้ำพริกบ้านวังฟ่อน ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มแม่บ้านวังฟ่อนอย่างต่อเนื่อง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลุ่มน้ำพริกบ้านวังฟ่อน ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มแม่บ้านวังฟ่อนอย่างต่อเนื่อง../add_file/กลุ่มน้ำพริกบ้านวังฟ่อน ก่อตั้งขึ้นเป็นกลุ่มเพื่อให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มแม่บ้านวังฟ่อนอย่างต่อเนื่อง
ชื่อไฟล์ : I2JyVHgTue25547.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 วัดวังฟ่อนจัดให้มีการบรรพชาอุสมบทภิกษุ ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนึ่งเป็นการบวชประเภท เป็นการสนองพระคุณของบิดามารดา ดังที่เราถือกันมาเป็นประเพณีว่า ถ้าใครได้บวชลูกแล้ว ก็ได้บุญได้กุศลมาก ช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ ตลอดจนได้เป็นญาติของพระศาสนา การบวชก็เลยมีความหมายเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดา เป็นการบวชแล้วสึกไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาและอุทิศตนให้กับศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน จะมีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมพิธีการดังกล่าวจากประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 วัดวังฟ่อนจัดให้มีการบรรพชาอุสมบทภิกษุ ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนึ่งเป็นการบวชประเภท เป็นการสนองพระคุณของบิดามารดา ดังที่เราถือกันมาเป็นประเพณีว่า ถ้าใครได้บวชลูกแล้ว ก็ได้บุญได้กุศลมาก ช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ ตลอดจนได้เป็นญาติของพระศาสนา การบวชก็เลยมีความหมายเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดา เป็นการบวชแล้วสึกไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาและอุทิศตนให้กับศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน จะมีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมพิธีการดังกล่าวจากประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา../add_file/วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 วัดวังฟ่อนจัดให้มีการบรรพชาอุสมบทภิกษุ ภาคฤดูร้อน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อนึ่งเป็นการบวชประเภท เป็นการสนองพระคุณของบิดามารดา ดังที่เราถือกันมาเป็นประเพณีว่า ถ้าใครได้บวชลูกแล้ว ก็ได้บุญได้กุศลมาก ช่วยให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ ตลอดจนได้เป็นญาติของพระศาสนา การบวชก็เลยมีความหมายเป็นการตอบแทนคุณของบิดามารดา เป็นการบวชแล้วสึกไม่ใช่บวชเพื่อศึกษาและอุทิศตนให้กับศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล ซึ่งการบรรพชา-อุปสมบทภาคฤดูร้อน จะมีการจัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยได้รับความสนใจเข้าร่วมพิธีการดังกล่าวจากประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา
ชื่อไฟล์ : MpCpRUOTue30116.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายกสาคร จิตชู ติดตามผลหลังมอบเงินทุนทำอุปกรณ์ตากข้าวแต๋นให้กับกลุ่มอาชีพข้าวแต๋นบ้านวังฟ่อน ซึ่งเป็นผลจากการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และพัฒนาชุมชนอำเภอสอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกลุ่มก็ได้มีการต่อยอดทำกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายกสาคร จิตชู ติดตามผลหลังมอบเงินทุนทำอุปกรณ์ตากข้าวแต๋นให้กับกลุ่มอาชีพข้าวแต๋นบ้านวังฟ่อน ซึ่งเป็นผลจากการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และพัฒนาชุมชนอำเภอสอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกลุ่มก็ได้มีการต่อยอดทำกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง../add_file/วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายกสาคร จิตชู ติดตามผลหลังมอบเงินทุนทำอุปกรณ์ตากข้าวแต๋นให้กับกลุ่มอาชีพข้าวแต๋นบ้านวังฟ่อน ซึ่งเป็นผลจากการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพคนทุกช่วงวัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และพัฒนาชุมชนอำเภอสอง ซึ่งผู้เข้าร่วมกลุ่มก็ได้มีการต่อยอดทำกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง
ชื่อไฟล์ : u4AdHfkTue33113.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านวังฟ่อน เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่การออกกำลังร่วมกัน ในทุกๆเย็น ณ. บริเวณ สนามกีฬาบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 7 ซึ่งจะมีประชาชนในหลายๆช่วงวัยมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นอีกด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านวังฟ่อน เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่การออกกำลังร่วมกัน ในทุกๆเย็น ณ. บริเวณ สนามกีฬาบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 7 ซึ่งจะมีประชาชนในหลายๆช่วงวัยมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นอีกด้วย../add_file/กลุ่มออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านวังฟ่อน เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในพื้นที่การออกกำลังร่วมกัน ในทุกๆเย็น ณ. บริเวณ สนามกีฬาบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 7 ซึ่งจะมีประชาชนในหลายๆช่วงวัยมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับตนเองและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นอีกด้วย
ชื่อไฟล์ : CqQDyAeWed94752.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) จัดให้มีการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลากรพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 คนพิการในตำบลหัวเมืองที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) จัดให้มีการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลากรพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 คนพิการในตำบลหัวเมืองที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ../add_file/ด้วยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก) จัดให้มีการคัดเลือก "คนพิการต้นแบบ" ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลากรพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป โดยจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2564 คนพิการในตำบลหัวเมืองที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : bCnw8hyTue101947.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : พิธีกรรมสืบชะตาหลวงหมู่บ้านวังฟ่อน วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแต่ละบ้านจะโยงสายสิญจน์จากพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์วัดวังฟ่อนไปยังบ้านแต่ละหลัง ชาวบ้านทางภาคเหนือรวมถึงหมู่บ้านวังฟ่อนเองเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยชาวบ้านจะเชื่อในลักษณะผลดลบันดาล คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง อันนี้เป็นความเชื่อมาแต่ดั่งเดิม และเดิมทีนั้นก็ไม่ได้ทำในศาสนาพุทธเป็นพิธีกรรมนอกศาสนา โดยจัดพิธีขึ้น ณ. บริเวณวัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พิธีกรรมสืบชะตาหลวงหมู่บ้านวังฟ่อน วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแต่ละบ้านจะโยงสายสิญจน์จากพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์วัดวังฟ่อนไปยังบ้านแต่ละหลัง ชาวบ้านทางภาคเหนือรวมถึงหมู่บ้านวังฟ่อนเองเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยชาวบ้านจะเชื่อในลักษณะผลดลบันดาล คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง อันนี้เป็นความเชื่อมาแต่ดั่งเดิม และเดิมทีนั้นก็ไม่ได้ทำในศาสนาพุทธเป็นพิธีกรรมนอกศาสนา โดยจัดพิธีขึ้น ณ. บริเวณวัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่../add_file/พิธีกรรมสืบชะตาหลวงหมู่บ้านวังฟ่อน วันเสาร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยแต่ละบ้านจะโยงสายสิญจน์จากพระพุทธรูปพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์วัดวังฟ่อนไปยังบ้านแต่ละหลัง ชาวบ้านทางภาคเหนือรวมถึงหมู่บ้านวังฟ่อนเองเชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย โดยชาวบ้านจะเชื่อในลักษณะผลดลบันดาล คาถาอันศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครอง อันนี้เป็นความเชื่อมาแต่ดั่งเดิม และเดิมทีนั้นก็ไม่ได้ทำในศาสนาพุทธเป็นพิธีกรรมนอกศาสนา โดยจัดพิธีขึ้น ณ. บริเวณวัดวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : FZRk7BSTue102659.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : วันอาสาฬหบูชา 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นอีกหนึ่ง วันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ เป็นวันคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรด ปัญจวัคคีย์ ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และยังทำให้มี พระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย ทำให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น เป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันอาสาฬหบูชา 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นอีกหนึ่ง วันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ เป็นวันคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรด ปัญจวัคคีย์ ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และยังทำให้มี พระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย ทำให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น เป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ../add_file/ วันอาสาฬหบูชา 2564 นี้ ตรงกับวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นอีกหนึ่ง วันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ เป็นวันคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรด ปัญจวัคคีย์ ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และยังทำให้มี พระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย ทำให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ประกาศสัจจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิขุอุปสัมปทาในวันนั้น เป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : LHzW1UUThu22100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d6thQFMTue22041.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LN80jdoTue25234.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OmsOn2kTue25500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 46NhsUtTue25625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RtKGF0AWed14702.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OxUPawdFri110144.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0cm8epwFri110219.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bkFIUOuMon25321.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WW0dvNjTue104226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3FClujoThu103058.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hK68txYMon113227.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z7dtQiSMon113323.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : byhBmamWed13202.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3b9mGLVFri104014.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : is4Fu9DMon100326.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์การเข้าคัดเลือกสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 14 สาขา สามรถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง QR CODE เสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์การเข้าคัดเลือกสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 14 สาขา สามรถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง QR CODE เสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่../add_file/ประชาสัมพันธ์การเข้าคัดเลือกสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 จำนวน 14 สาขา สามรถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง QR CODE เสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ส่งไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : ilnDEjKMon103416.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bKCcCijThu105842.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : keZDcz2Thu94512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ อะจิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาวัดดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ อะจิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาวัดดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน../add_file/เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 นายสมศักดิ์ อะจิมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมอง ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม เป็นเครื่องมือในการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาวัดดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน
ชื่อไฟล์ : ZM3qH65Fri112227.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Uzt7MlpFri112540.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d9A8va0Fri113445.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QR4kj9DFri115024.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : VaaRdzTFri115814.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uPyOcrRFri121821.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี ประชาชนทั่วไปที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการศึกษา ในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือนและหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 54 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว ทางศูนย์ฯ มีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5372-3950 โทรศัพท์มือถือ 08-1961-6676 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี ประชาชนทั่วไปที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการศึกษา ในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือนและหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 54 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว ทางศูนย์ฯ มีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5372-3950 โทรศัพท์มือถือ 08-1961-6676../add_file/ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ในการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรี ประชาชนทั่วไปที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการศึกษา ในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตร 6 เดือนและหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 54 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมรับการอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว ทางศูนย์ฯ มีบริการจัดหางานให้ทำ โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-5372-3950 โทรศัพท์มือถือ 08-1961-6676
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้ นายจิรายุทธ์ หงส์สิบเจ็ด (หัวหน้าสำนักปลัด) นางเอื้ออังกูร แพทย์สมาน (อาสาดูแลคนพิการ) และคนพิการตำบลหัวเมือง ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน และนางจิตรตรี ปงศรีชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สถานการณ์คนพิการในจังหวัดแพร่ และการพัฒนาคนพิการในปี 2565" นอกจากนั้นภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดแพร่ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 / มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2564 / มอบรถสามล้อโยก และการจัดบูทกิจกรรมอาชีพของคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดย...ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้ นายจิรายุทธ์ หงส์สิบเจ็ด (หัวหน้าสำนักปลัด) นางเอื้ออังกูร แพทย์สมาน (อาสาดูแลคนพิการ) และคนพิการตำบลหัวเมือง ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน และนางจิตรตรี ปงศรีชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สถานการณ์คนพิการในจังหวัดแพร่ และการพัฒนาคนพิการในปี 2565" นอกจากนั้นภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดแพร่ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 / มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2564 / มอบรถสามล้อโยก และการจัดบูทกิจกรรมอาชีพของคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดย...ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่../add_file/นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง มอบหมายให้ นายจิรายุทธ์ หงส์สิบเจ็ด (หัวหน้าสำนักปลัด) นางเอื้ออังกูร แพทย์สมาน (อาสาดูแลคนพิการ) และคนพิการตำบลหัวเมือง ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นางอนงค์ เจริญวัย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน และนางจิตรตรี ปงศรีชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สถานการณ์คนพิการในจังหวัดแพร่ และการพัฒนาคนพิการในปี 2565" นอกจากนั้นภายในงานยังมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่คนพิการต้นแบบจังหวัดแพร่ ระดับประเทศ ประจำปี 2564 / มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องคนพิการต้นแบบระดับจังหวัด ประจำปี 2564 / มอบรถสามล้อโยก และการจัดบูทกิจกรรมอาชีพของคนพิการที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแพร่ (กาดสามวัย) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดย...ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : นายอนุชา เชียงสา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำช่องจอดรถพิเศษสำหรับคนพิการบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาติดต่อ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายอนุชา เชียงสา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำช่องจอดรถพิเศษสำหรับคนพิการบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาติดต่อ../add_file/นายอนุชา เชียงสา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยพนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดทำช่องจอดรถพิเศษสำหรับคนพิการบริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาติดต่อ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน อบต.หัวเมือง พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ปี 2565 ในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และหวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA / มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้นและยังเป็นการยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน อบต.หัวเมือง พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ปี 2565 ในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และหวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA / มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้นและยังเป็นการยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป../add_file/เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของหน่วยงาน อบต.หัวเมือง พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ปี 2565 ในการประชุมครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และหวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA / มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบดียิ่งขึ้นและยังเป็นการยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา../add_file/วัน ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : *เอกสารแนบ 1. ใบรับรองความพิการ โดยต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ** กรณีมีผู้ดูแลคนพิการ ใช้เอกสารเพิ่มเติม 1. สำเนาบัตรประชาชนผู็ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล จำนวน 1 ใบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: *เอกสารแนบ 1. ใบรับรองความพิการ โดยต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ** กรณีมีผู้ดูแลคนพิการ ใช้เอกสารเพิ่มเติม 1. สำเนาบัตรประชาชนผู็ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล จำนวน 1 ใบ../add_file/*เอกสารแนบ 1. ใบรับรองความพิการ โดยต้องมีตราประทับของโรงพยาบาล จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ** กรณีมีผู้ดูแลคนพิการ ใช้เอกสารเพิ่มเติม 1. สำเนาบัตรประชาชนผู็ดูแลคนพิการ จำนวน 1 ใบ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ดูแล จำนวน 1 ใบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ใช้ในกรณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ใช้ในกรณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน../add_file/ใช้ในกรณีผู้สูงอายุมีคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่ไม่ได้ลงทะเบียน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง../add_file/นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทอผ้าโดยการนำของแม่ม้วน พุ่มพวง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทอผ้าโดยการนำของแม่ม้วน พุ่มพวง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป../add_file/ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมตัวของชาวบ้านที่มีความสนใจในการทอผ้าโดยการนำของแม่ม้วน พุ่มพวง ซึ่งเป็นประธานกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีรายได้เสริมให้กับครอบครัวและยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป
ชื่อไฟล์ : กลุ่มจักสานบ้านบ้านวังฟ่อน ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจเรื่องการจักสานต่างๆ ด้วยการนำของผู้มีประสบการณ์เป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้มีอาชีพเสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลุ่มจักสานบ้านบ้านวังฟ่อน ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจเรื่องการจักสานต่างๆ ด้วยการนำของผู้มีประสบการณ์เป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้มีอาชีพเสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน../add_file/กลุ่มจักสานบ้านบ้านวังฟ่อน ตั้งอยู่ศูนย์การเรียนรู้หมู่ที่ 11 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่สนใจเรื่องการจักสานต่างๆ ด้วยการนำของผู้มีประสบการณ์เป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน ให้มีอาชีพเสริม รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกาย โดยมีการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,9,13 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกาย โดยมีการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,9,13../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้สนับสนุนให้ประชาชนที่สนใจการออกกำลังกาย โดยมีการทำกิจกรรมการออกกำลังกายต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1,9,13
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรำกองก้า ในงานลิลิตพระลอ ณ. พระธาตุพระลอ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก และรักษาไว้ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรำกองก้า ในงานลิลิตพระลอ ณ. พระธาตุพระลอ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก และรักษาไว้ต่อไป../add_file/โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้นำนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมรำกองก้า ในงานลิลิตพระลอ ณ. พระธาตุพระลอ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามให้ชนรุ่นหลังได้รู้จัก และรักษาไว้ต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาและชาวเมืองแพร่ ให้ความสำคัญมาก ลูกหลานชาวเมืองแพร่ที่ออกไปประกอบอาชีพการงานในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อรวมญาติ และดำหัวพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ ญาติผู้ใหญ่ ที่ตนเองนับถือ จึงเป็นประเพณีสำคัญที่แสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว นับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาและชาวเมืองแพร่ ให้ความสำคัญมาก ลูกหลานชาวเมืองแพร่ที่ออกไปประกอบอาชีพการงานในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อรวมญาติ และดำหัวพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ ญาติผู้ใหญ่ ที่ตนเองนับถือ จึงเป็นประเพณีสำคัญที่แสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว นับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน../add_file/ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาและชาวเมืองแพร่ ให้ความสำคัญมาก ลูกหลานชาวเมืองแพร่ที่ออกไปประกอบอาชีพการงานในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อรวมญาติ และดำหัวพ่อแม่ คนเฒ่าคนแก่ ญาติผู้ใหญ่ ที่ตนเองนับถือ จึงเป็นประเพณีสำคัญที่แสดงออกให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ความรักความสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว นับเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5SDyNMxMon34240.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายวิทย์ วงศ์ยนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จำนวน 100 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายวิทย์ วงศ์ยนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จำนวน 100 คน../add_file/วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายวิทย์ วงศ์ยนต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างค่านิยมร่วมระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จำนวน 100 คน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จำนวน 30 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จำนวน 30 คน../add_file/วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสันปู่สี ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชน ด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบ และก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จำนวน 30 คน
ชื่อไฟล์ : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง หยุดคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง หยุดคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance) ../add_file/วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง พร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง หยุดคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)
ชื่อไฟล์ : วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต อ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส่ไร้ผลประโยชน์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต อ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส่ไร้ผลประโยชน์ ../add_file/วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้แจ้งประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเป็นหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต อ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส่ไร้ผลประโยชน์
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g1HlkWjThu43611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : PtxEaHhThu43611.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 2../add_file/2
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1../add_file/ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.081-0298408 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.081-0298408 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2../add_file/ตั้งอยู่ที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อสอบถามการใช้พื้นที่ โทร.081-0298408 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ใช้ร่วมกันกับบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 098-2566409 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ใช้ร่วมกันกับบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 098-2566409 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3../add_file/ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ใช้ร่วมกันกับบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 098-2566409 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการใช้การพื้นที่ได้ที่ โทร.081-3817514 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการใช้การพื้นที่ได้ที่ โทร.081-3817514 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5../add_file/ตั้งอยู่ในพื้นที่ บ้านแม่ทะ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้สำหรับออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการใช้การพื้นที่ได้ที่ โทร.081-3817514 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7../add_file/ ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลัง การจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ร่วมกับบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.083-3181216 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลัง การจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ร่วมกับบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.083-3181216 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 8 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลัง การจัดการแข่งขัน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ใช้ร่วมกับบ้านหนองเสี้ยว หมู่ที่ 4 ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร.083-3181216 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่ บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 13 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆ ติดต่อขอใช้พื้นที่ โทร. 089-9535658 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 087-1868172 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 087-1868172 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10../add_file/ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถามการขอใช้พื้นที่ : 087-1868172 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองมีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดเอกชนประเภทที่๑ ได้แก่ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร จำนวน ๔ แห่ง มีจำนวนแผงทั้งหมด ๔๐ แผงและมีการสำรวจการออกใบอนุญาตครอบคลุมครบถ้วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองมีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดเอกชนประเภทที่๑ ได้แก่ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร จำนวน ๔ แห่ง มีจำนวนแผงทั้งหมด ๔๐ แผงและมีการสำรวจการออกใบอนุญาตครอบคลุมครบถ้วน../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองมีการจัดทำฐานข้อมูลตลาดเอกชนประเภทที่๑ ได้แก่ตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร จำนวน ๔ แห่ง มีจำนวนแผงทั้งหมด ๔๐ แผงและมีการสำรวจการออกใบอนุญาตครอบคลุมครบถ้วน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกิจกรรมการสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกิจกรรมการสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ร่วมกิจกรรมการสำรวจและขึ้นทะเบียนต้นไม้ใหญ่ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนและแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1โดยแจ้งความประสงค์ฝึกอบรม/ทดสอบ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ วันดี เบอร์โทร 0909340523 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนและแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1โดยแจ้งความประสงค์ฝึกอบรม/ทดสอบ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ วันดี เบอร์โทร 0909340523../add_file/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ขอเชิญชวนและแจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม/ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1โดยแจ้งความประสงค์ฝึกอบรม/ทดสอบ ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวเฉลิมขวัญ วันดี เบอร์โทร 0909340523
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) " file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) "../add_file/สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) "
ชื่อไฟล์ : VjGJJgiMon33917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จะดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้นให้กับสตรี ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดดำเนินการฝึกอบรมหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-723950 ต่อ 19 และ 081-9616676 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register.php file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จะดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้นให้กับสตรี ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดดำเนินการฝึกอบรมหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-723950 ต่อ 19 และ 081-9616676 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register.php../add_file/ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย จะดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 6 เดือน และหลักสูตรระยะสั้นให้กับสตรี ประชาชนทั่วไป โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดดำเนินการฝึกอบรมหากมีจำนวนผู้สมัครไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-723950 ต่อ 19 และ 081-9616676 สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.vtw-cr.go.th/register.php
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียนในเครื่อข่ายให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสองรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียนในเครื่อข่ายให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสองรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน../add_file/ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียนในเครื่อข่ายให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสองรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียนในเครื่อข่ายให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสองรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียนในเครื่อข่ายให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสองรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน../add_file/ด้วย โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน ห้องเรียน โรงเรียนในเครื่อข่ายให้ทันสมัย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอสองรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเกษตรอำเภอสองแจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจที่มีกิจกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีความสนใจอบรมด้านการจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนการผลิตและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป สนใจติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสองหรือเกษตรจ๋า 083-598-2888 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเกษตรอำเภอสองแจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจที่มีกิจกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีความสนใจอบรมด้านการจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนการผลิตและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป สนใจติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสองหรือเกษตรจ๋า 083-598-2888 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565../add_file/สำนักงานเกษตรอำเภอสองแจ้งประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจที่มีกิจกรรมแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่มีความสนใจอบรมด้านการจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนการผลิตและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรแปรรูป สนใจติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอสองหรือเกษตรจ๋า 083-598-2888 ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนคนพิการด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นมายื่นแทนคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนคนพิการด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นมายื่นแทนคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่../add_file/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ แจ้งประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนคนพิการด้วยตนเองหรือให้บุคคลอื่นมายื่นแทนคนพิการ ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ด้วยตนเองทาง Application เงินเด็ก และสามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเองทางเว็บลิ้งค์ csgcheck.dcy.go.th และ Application ทางรัฐ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ด้วยตนเองทาง Application เงินเด็ก และสามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเองทางเว็บลิ้งค์ csgcheck.dcy.go.th และ Application ทางรัฐ../add_file/โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสามารถลงทะเบียนรับสิทธิได้ด้วยตนเองทาง Application เงินเด็ก และสามารถตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเองทางเว็บลิ้งค์ csgcheck.dcy.go.th และ Application ทางรัฐ
ชื่อไฟล์ : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2565../add_file/บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือนตุลาคม 2565
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
ชื่อไฟล์ : i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asiai99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia../add_file/i99.asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 #i99asia i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : coala i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia coala i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: coala i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia ../add_file/ coala i99.asia เว็บสล็อคออนไลน์ เว็บพนัน เว็บพนันถูกกฎหมาย เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0(GIG Worker) คุณสมบัติ เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่ม 20 คน เมื่อจบหลักสูตรการอบรมจะได้รับอุปกรณ์คนละ 1 ชุด file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0(GIG Worker) คุณสมบัติ เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่ม 20 คน เมื่อจบหลักสูตรการอบรมจะได้รับอุปกรณ์คนละ 1 ชุด../add_file/สำนักงานฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0(GIG Worker) คุณสมบัติ เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่ม 20 คน เมื่อจบหลักสูตรการอบรมจะได้รับอุปกรณ์คนละ 1 ชุด
ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี ../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99asia เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้จริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา - ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย.65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org - รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค..65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา - ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย.65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org - รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค..65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org../add_file/สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,200 อัตรา - ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 – 24 พ.ย.65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org - รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค..65 ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
ชื่อไฟล์ : กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ดังนี้ 1. นักเรียนนายสิบทหารบก 2. นายทหารประทวน 3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://recruitment.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 4037 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ดังนี้ 1. นักเรียนนายสิบทหารบก 2. นายทหารประทวน 3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://recruitment.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 4037../add_file/กองทัพบก โดย กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร และสอบคัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2566 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ดังนี้ 1. นักเรียนนายสิบทหารบก 2. นายทหารประทวน 3. ทหารอาสา (อัตรานายทหารประทวน) สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://recruitment.rta.mi.th ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 241 4037
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กรมกิจการและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/11_oa8xuQmHCZOl0F5obMVSzu7ketpX6o หรือสแกน QR code เพื่อรับรายละเอียดการสมัครและใบสมัคร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมกิจการและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/11_oa8xuQmHCZOl0F5obMVSzu7ketpX6o หรือสแกน QR code เพื่อรับรายละเอียดการสมัครและใบสมัคร../add_file/กรมกิจการและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/11_oa8xuQmHCZOl0F5obMVSzu7ketpX6o หรือสแกน QR code เพื่อรับรายละเอียดการสมัครและใบสมัคร
ชื่อไฟล์ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้มีการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เนื่องในวันครอบครัวประจำปี 2563 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศของกรมกิจการสตรีฯ และแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ทางเว็บไซต์ www.phrae.m-society.go.th (หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์) หรือสแกน QR code จากรูปภาพด้านล่าง และยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โทร 054 511572-3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้มีการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เนื่องในวันครอบครัวประจำปี 2563 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศของกรมกิจการสตรีฯ และแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ทางเว็บไซต์ www.phrae.m-society.go.th (หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์) หรือสแกน QR code จากรูปภาพด้านล่าง และยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โทร 054 511572-3../add_file/กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดให้มีการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด เนื่องในวันครอบครัวประจำปี 2563 เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม และบุคคลซึ่งมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในการพัฒนาครอบครัว ด้วยการมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศของกรมกิจการสตรีฯ และแบบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ทางเว็บไซต์ www.phrae.m-society.go.th (หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์) หรือสแกน QR code จากรูปภาพด้านล่าง และยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ณ ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ โทร 054 511572-3
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 รายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2565
ชื่อไฟล์ : โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา(พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมธุดงควัตรปฏิบัติธรรมสืบสานพุทธศาสนทายาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ วัดสันปู่สี ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันที่ ๔ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ร่วมบุญสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาและปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณะบริโภค ได้ที่ พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (ผอ.) โทร092 596 2649 พระอาจารย์ธนาวิทย์ อกิญฺจโน (อ.ที) โทร 064 981 2995 คุณครูวิมลพันธ์ คำหย่อน(ครูโจ๊ะ) โทร 094 519 1474 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษาสามเณรโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา เลขบัญชี 020209087108 ธนาคาร ธกส. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา(พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมธุดงควัตรปฏิบัติธรรมสืบสานพุทธศาสนทายาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ วัดสันปู่สี ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันที่ ๔ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ร่วมบุญสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาและปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณะบริโภค ได้ที่ พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (ผอ.) โทร092 596 2649 พระอาจารย์ธนาวิทย์ อกิญฺจโน (อ.ที) โทร 064 981 2995 คุณครูวิมลพันธ์ คำหย่อน(ครูโจ๊ะ) โทร 094 519 1474 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษาสามเณรโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา เลขบัญชี 020209087108 ธนาคาร ธกส.../add_file/โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา(พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา) ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมธุดงควัตรปฏิบัติธรรมสืบสานพุทธศาสนทายาท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมกลางน้ำ วัดสันปู่สี ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ วันที่ ๔ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขอเชิญสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๐๙ รูป ร่วมบุญสนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษาและปัจจัย ๔ อันควรแก่สมณะบริโภค ได้ที่ พระครูคัมภีรปัญญานุยุต (ผอ.) โทร092 596 2649 พระอาจารย์ธนาวิทย์ อกิญฺจโน (อ.ที) โทร 064 981 2995 คุณครูวิมลพันธ์ คำหย่อน(ครูโจ๊ะ) โทร 094 519 1474 ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อการศึกษาสามเณรโรงเรียนวังฟ่อนวิทยา เลขบัญชี 020209087108 ธนาคาร ธกส.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดเปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยสามมารถยื่นแบบคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดเปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยสามมารถยื่นแบบคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ../add_file/ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน โดยกำหนดเปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดยสามมารถยื่นแบบคำขอได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่คนพิการมีภูมิลำเนาอยู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน(กม.) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน(กม.) ให้เกษตรหมู่บ้าน(กม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน(กม.) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน(กม.) ให้เกษตรหมู่บ้าน(กม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร../add_file/สำนักงานเกษตรอำเภอสอง จัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เกษตรหมู่บ้าน(กม.) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรหมู่บ้าน(กม.) ให้เกษตรหมู่บ้าน(กม.) มีส่วนร่วมในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และเป็นเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่อาสาสมัครเกษตร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานฝีมือแรงงานแพร่ ประกาศเปิดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานฝีมือแรงงานแพร่ ประกาศเปิดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566../add_file/สำนักงานฝีมือแรงงานแพร่ ประกาศเปิดรับสมัครเยาวชน และบุคคลทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
ชื่อไฟล์ : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ สามารถยื่นแบบคำร้องขอออนไลน์ได้ โดยในครั้งแรกยังไม่ต้องเดินทางเข้ามารับแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ณ สนง.พมจ.แพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ สามารถยื่นแบบคำร้องขอออนไลน์ได้ โดยในครั้งแรกยังไม่ต้องเดินทางเข้ามารับแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ณ สนง.พมจ.แพร่ ../add_file/กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์ คนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ สามารถยื่นแบบคำร้องขอออนไลน์ได้ โดยในครั้งแรกยังไม่ต้องเดินทางเข้ามารับแบบคำร้องขอกู้ยืมเงินฯ ณ สนง.พมจ.แพร่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนธันวาคม ขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนธันวาคม ขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนธันวาคม ขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมนาม เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมนาม เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ../add_file/เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมนาม เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ชื่อไฟล์ : เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ../add_file/เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น../add_file/ประชาสัมพันธ์ การจัดทำโครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บระดับเอเชีย #สล็อต #ไฮโลไทย #ป๊อกเด้ง #แทงบอล #บาคาร่า #เสือมังกร #สล็อตpg #สล็อตjoker
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 9 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดย นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมายคือ ผู้บริหาร อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน ได้ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือรางวัลอื่นได รวมทั้งให้รับทราบแนวทาง Dos & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน อบต.หัวเมือง มีคุณธรรมสุจริต มีการดำเนินการที่โปร่งใส นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ได้ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย และยังได้กระจายผลการดำเนินการไปยังผู้ปกครองไม่ให้มีการรับของขวัญของกำนัลต่างๆ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 9 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดย นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมายคือ ผู้บริหาร อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน ได้ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือรางวัลอื่นได รวมทั้งให้รับทราบแนวทาง Dos & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน อบต.หัวเมือง มีคุณธรรมสุจริต มีการดำเนินการที่โปร่งใส นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ได้ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย และยังได้กระจายผลการดำเนินการไปยังผู้ปกครองไม่ให้มีการรับของขวัญของกำนัลต่างๆ../add_file/วันที่ 9 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดย นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมายคือ ผู้บริหาร อบต. และพนักงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 คน ได้ปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือรางวัลอื่นได รวมทั้งให้รับทราบแนวทาง Dos & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรใน อบต.หัวเมือง มีคุณธรรมสุจริต มีการดำเนินการที่โปร่งใส นอกจากนี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หัวเมือง ได้ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อนดังกล่าวด้วย และยังได้กระจายผลการดำเนินการไปยังผู้ปกครองไม่ให้มีการรับของขวัญของกำนัลต่างๆ
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มกราคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มกราคม พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มกราคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมกราคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมกราคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมกราคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมโครงการ Working Holiday Scheme Thailand - New Zealand 2022 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมโครงการ Working Holiday Scheme Thailand - New Zealand 2022../add_file/กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 - 30 ปี เข้าร่วมโครงการ Working Holiday Scheme Thailand - New Zealand 2022
ชื่อไฟล์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ไม่ต้องแนบบัญชีธนาคาร เนื่องจากระบบโครงการฯ จ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ไม่ต้องแนบบัญชีธนาคาร เนื่องจากระบบโครงการฯ จ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น ../add_file/กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นมา ไม่ต้องแนบบัญชีธนาคาร เนื่องจากระบบโครงการฯ จ่ายเงินผ่านพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยนายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมประชาคมด้วย โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยนายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมประชาคมด้วย โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นำโดยนายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 13 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหัวเมือง และแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลอดจนบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกษตรอำเภอ เข้าร่วมประชุมประชาคมด้วย โดยประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน และเห็นชอบแนวทางการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 1.ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/075i40 2.ทาง QR CODE file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/075i40 2.ทาง QR CODE../add_file/ 1.ทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/075i40 2.ทาง QR CODE
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมีนาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สสส.เชิญชวนน้องๆเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่-จังหวัดน่าน รวมกลุ่มกัน 5 คนขึ้นไป มาเตรียมปล่อย "พลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ" ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่แพร่-น่าน" เสนอโครงการที่ทำในประเด็น “พลังสร้างสรรค์สุขภาวะ” งบสนับสนุนกิจกรรม 20,000-50,000บาท จำนวน 30 ทีม สามารถเข้าลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScB1kpySS3.../viewform... เพื่อส่งฟอร์มสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ ???? 093-6699794-พี่ม่อน 081-9091639-พี่ปิ่น สามารถเข้าชมการดำเนินโครงการที่ผ่านได้ที่ Facebook page พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่แพร่-น่าน ดำเนินการโดย ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส). file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สสส.เชิญชวนน้องๆเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่-จังหวัดน่าน รวมกลุ่มกัน 5 คนขึ้นไป มาเตรียมปล่อย "พลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ" ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่แพร่-น่าน" เสนอโครงการที่ทำในประเด็น “พลังสร้างสรรค์สุขภาวะ” งบสนับสนุนกิจกรรม 20,000-50,000บาท จำนวน 30 ทีม สามารถเข้าลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScB1kpySS3.../viewform... เพื่อส่งฟอร์มสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ ???? 093-6699794-พี่ม่อน 081-9091639-พี่ปิ่น สามารถเข้าชมการดำเนินโครงการที่ผ่านได้ที่ Facebook page พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่แพร่-น่าน ดำเนินการโดย ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส).../add_file/สสส.เชิญชวนน้องๆเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12-25ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่-จังหวัดน่าน รวมกลุ่มกัน 5 คนขึ้นไป มาเตรียมปล่อย "พลังสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ" ในโครงการพลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่แพร่-น่าน" เสนอโครงการที่ทำในประเด็น “พลังสร้างสรรค์สุขภาวะ” งบสนับสนุนกิจกรรม 20,000-50,000บาท จำนวน 30 ทีม สามารถเข้าลิงค์ https://docs.google.com/.../1FAIpQLScB1kpySS3.../viewform... เพื่อส่งฟอร์มสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ ???? 093-6699794-พี่ม่อน 081-9091639-พี่ปิ่น สามารถเข้าชมการดำเนินโครงการที่ผ่านได้ที่ Facebook page พลังเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะ พื้นที่แพร่-น่าน ดำเนินการโดย ศูนย์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม พลังโจ๋ พลังสร้างสรรค์ แบ่งปันความสุข สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส).
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. เพื่อพัฒนาทัศนคติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อองค์กร ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการเสียสละ และการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองกับภาคีเครือข่าย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. เพื่อพัฒนาทัศนคติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อองค์กร ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการเสียสละ และการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองกับภาคีเครือข่าย ../add_file/วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายสมพล พุ่มพวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานอื่นของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานโดยมีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4. เพื่อพัฒนาทัศนคติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตสำนึกต่อองค์กร ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการเสียสละ และการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองกับภาคีเครือข่าย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ถนนในซอยหมู่บ้านมีฝุ่นมาก อยากขอรถน้ำเพื่อมาทำความสะอาดถนนในซอย บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ถนนในซอยหมู่บ้านมีฝุ่นมาก อยากขอรถน้ำเพื่อมาทำความสะอาดถนนในซอย บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3../add_file/ถนนในซอยหมู่บ้านมีฝุ่นมาก อยากขอรถน้ำเพื่อมาทำความสะอาดถนนในซอย บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนเมษายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนเมษายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนเมษายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน เมษายน พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน เมษายน พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน เมษายน พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : อำเภอสอง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 ในชื่อ " สอง แพร่ @878 Nubcal by CCC " file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อำเภอสอง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 ในชื่อ " สอง แพร่ @878 Nubcal by CCC "../add_file/อำเภอสอง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน ประจำปี 2566 ในชื่อ " สอง แพร่ @878 Nubcal by CCC "
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีขอรับการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หากไม่มีสิทธิดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนการจัดการสพผู้สูงอายุตามประเพณีได้ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีขอรับการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หากไม่มีสิทธิดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนการจัดการสพผู้สูงอายุตามประเพณีได้ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป../add_file/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่แจ้งประชาสัมพันธ์กรณีขอรับการสนับสนุนการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตต้องมีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หากไม่มีสิทธิดังกล่าวไม่สามารถยื่นขอรับการสนับสนุนการจัดการสพผู้สูงอายุตามประเพณีได้ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ใช้ร่วมกับบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ใช้ร่วมกับบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1../add_file/ตั้งอยู่ที่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกายและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ใช้ร่วมกับบ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 13 ติดต่อประสานขอใช้พื้นที่ได้ที่ โทร.088-1380978 ผู้ใหญ่บ้านหัวเมืองหมู่ที่ 1
ชื่อไฟล์ : ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ใช้ร่วมกันกับบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ใช้ร่วมกันกับบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7../add_file/ตั้งอยู่พื้นที่บ้านวังฟ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นสนามกีฬาขนาดเล็ก พื้นคอนกรีต ใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ใช้ร่วมกันกับบ้านวังฟ่อนหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 12 ติดต่อประสานการขอใช้พื้นที่ โทร.086-1187115 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
ชื่อไฟล์ : “สวนฮอมฮัก กลุ่มผักออร์แกนิคบ้านวังฟ่อน” ดำเนินงานโดย คุณบุษบากร เลิศประเสริฐ บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 081-0333816 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: “สวนฮอมฮัก กลุ่มผักออร์แกนิคบ้านวังฟ่อน” ดำเนินงานโดย คุณบุษบากร เลิศประเสริฐ บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 081-0333816../add_file/“สวนฮอมฮัก กลุ่มผักออร์แกนิคบ้านวังฟ่อน” ดำเนินงานโดย คุณบุษบากร เลิศประเสริฐ บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 081-0333816
ชื่อไฟล์ : ดำเนินงานโดย นายภิชานนท์ เครือออน 9 หมู่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 082-7819086 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดำเนินงานโดย นายภิชานนท์ เครือออน 9 หมู่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 082-7819086../add_file/ดำเนินงานโดย นายภิชานนท์ เครือออน 9 หมู่ 10 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 082-7819086
ชื่อไฟล์ : ดำเนินงานโดย กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ หมู่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ดำเนินงานโดย กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ หมู่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16../add_file/ดำเนินงานโดย กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ หมู่ 2 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16
ชื่อไฟล์ : กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16../add_file/ กลุ่มผู้สูงอายุ บ้านหัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้ร่างข้อบัญยติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้ร่างข้อบัญยติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 หมวด 4 ข้อ 32 กำหนดให้ร่างข้อบัญยติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โดย คุณเรืองศรี จันทร์กระจาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โดย คุณเรืองศรี จันทร์กระจาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16../add_file/โดย คุณเรืองศรี จันทร์กระจาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย รพ.สต.หัวเมือง ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เบอร์โทรศัพท์ 054-652192 ต่อ 16
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนพฤษภาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนพฤษภาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนพฤษภาคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ มาปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้มารับบริการ
ชื่อไฟล์ : จังหวัดแพร่ แจ้งกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และกิจกรรมรวมพลังสร้างปัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จังหวัดแพร่ แจ้งกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และกิจกรรมรวมพลังสร้างปัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566../add_file/จังหวัดแพร่ แจ้งกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และกิจกรรมรวมพลังสร้างปัปปายะสู่วัด สถานศึกษา และชุมชนด้วยวิถี 5ส (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการรายใหม่ที่ต้องการมีบัตรประจำตัวคนพิการ และ คนพิการรายเดิมที่ที่ต้องการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ/ชำรุด/สูญหาย ด้วยการโหลดแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการทางเว็บไซต์ของ อบต. กรอกข้อมูลตามแบบคำขอและติดต่อขอมีบัตรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน ในวันและเวลาราชการโดยต้องเตรียมหลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน,ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก),บัตรประจำตัวคนพิการ(กรณีบัตรหมดอายุ) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการรายใหม่ที่ต้องการมีบัตรประจำตัวคนพิการ และ คนพิการรายเดิมที่ที่ต้องการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ/ชำรุด/สูญหาย ด้วยการโหลดแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการทางเว็บไซต์ของ อบต. กรอกข้อมูลตามแบบคำขอและติดต่อขอมีบัตรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน ในวันและเวลาราชการโดยต้องเตรียมหลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน,ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก),บัตรประจำตัวคนพิการ(กรณีบัตรหมดอายุ) ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้จัดการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการรายใหม่ที่ต้องการมีบัตรประจำตัวคนพิการ และ คนพิการรายเดิมที่ที่ต้องการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการเนื่องจากบัตรเดิมหมดอายุ/ชำรุด/สูญหาย ด้วยการโหลดแบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการทางเว็บไซต์ของ อบต. กรอกข้อมูลตามแบบคำขอและติดต่อขอมีบัตรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ หรือเข้ามาติดต่อด้วยตนเองได้ที่สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน ในวันและเวลาราชการโดยต้องเตรียมหลักฐานคือ บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน,ใบรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของรัฐ (กรณีขอมีบัตรครั้งแรก),บัตรประจำตัวคนพิการ(กรณีบัตรหมดอายุ)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565 ( ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โทร 054-652192 ต่อ 11 *** เอกสารที่ต้องนำมา 1. บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3.สมุดบุญชีธนาคาร file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565 ( ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โทร 054-652192 ต่อ 11 *** เอกสารที่ต้องนำมา 1. บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3.สมุดบุญชีธนาคาร../add_file/ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - พฤศจิกายน 2564 และ เดือนมกราคม 2565 - กันยายน 2565 ( ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โทร 054-652192 ต่อ 11 *** เอกสารที่ต้องนำมา 1. บัตรประชาชน 2.ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 3.สมุดบุญชีธนาคาร
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมิถุนายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมิถุนายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567../add_file/ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุรายใหม่ เดือนมิถุนายน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2567
ชื่อไฟล์ : บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เชิญชวนแม่วัยรุ่นที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และมีฐานะยากจน รับชุดของขวัญสำหรับแม่และเด็ก สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เบอร์โทร 054-520743 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสอบถามคุณสมบัติในการขอรับชุดของขวัญสำหรับแม่และเด็ก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เชิญชวนแม่วัยรุ่นที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และมีฐานะยากจน รับชุดของขวัญสำหรับแม่และเด็ก สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เบอร์โทร 054-520743 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสอบถามคุณสมบัติในการขอรับชุดของขวัญสำหรับแม่และเด็ก../add_file/บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เชิญชวนแม่วัยรุ่นที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือหลังคลอด ที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และมีฐานะยากจน รับชุดของขวัญสำหรับแม่และเด็ก สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ เบอร์โทร 054-520743 หรือแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมกลุ่มเพื่อสอบถามคุณสมบัติในการขอรับชุดของขวัญสำหรับแม่และเด็ก
ชื่อไฟล์ : สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย (ส.อ.ค.) ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดรับสมัครหน่วยงานใหม่ที่สนใจรับคนพิการเข้าทำงานประจำหน่วยงาน (นจพ.) เข้าร่วมโครงการการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35 (3) ประจำปี 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้งค์ : สมัคร นจพ.รายใหม่ 67 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdGIIrk.../viewform. file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย (ส.อ.ค.) ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดรับสมัครหน่วยงานใหม่ที่สนใจรับคนพิการเข้าทำงานประจำหน่วยงาน (นจพ.) เข้าร่วมโครงการการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35 (3) ประจำปี 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้งค์ : สมัคร นจพ.รายใหม่ 67 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdGIIrk.../viewform.../add_file/สมาคมสร้างเสริมโอกาสและอาชีพคนพิการไทย (ส.อ.ค.) ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เปิดรับสมัครหน่วยงานใหม่ที่สนใจรับคนพิการเข้าทำงานประจำหน่วยงาน (นจพ.) เข้าร่วมโครงการการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ตามมาตรา 35 (3) ประจำปี 2567 ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิ้งค์ : สมัคร นจพ.รายใหม่ 67 https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdGIIrk.../viewform.
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนายอุดม ใจเฉลา ถึงบ้านนางนริศรา รัตนบุผา บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนายอุดม ใจเฉลา ถึงบ้านนางนริศรา รัตนบุผา บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง../add_file/จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด จากบ้านนายอุดม ใจเฉลา ถึงบ้านนางนริศรา รัตนบุผา บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อบต.หัวเมืองได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม ภายในหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 52 คน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อบต.หัวเมืองได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม ภายในหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 52 คน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่../add_file/เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 อบต.หัวเมืองได้จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม ภายในหน่วยงาน โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 52 คน ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดแพร่ กำหนดให้มีการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลคลพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์กาบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หรือขอข้อมูลการสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดแพร่ กำหนดให้มีการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลคลพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์กาบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หรือขอข้อมูลการสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖../add_file/สำนักงานพัฒนาสังคมและมนุษย์จังหวัดแพร่ กำหนดให้มีการคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการที่ได้รับความสำเร็จ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นแบบอย่างของบุคลคลพิการที่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคของชีวิต และทำให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพและความสามารถของคนพิการเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๖ ผู้ที่สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์องค์กาบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หรือขอข้อมูลการสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566../add_file/ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจ่าย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจ่าย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง../add_file/กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งเลื่อนการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน 2566 ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจ่าย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขออภัยเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กันยายน พ.ศ.2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กันยายน พ.ศ.2566../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายใหม่ เดือน กันยายน พ.ศ.2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง รับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 (เกิดก่อน 1 กันยายน 2508) และผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนมาอยู่ในตำบลหัวเมือง เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรับยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2567 ในการยืนยันสิทธิครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายการยกเลิกขอสำเนาเอกสารของประชาชน เอกสารหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิ มายืนยันสิทธิที่สำนักปลัด ตามห้วงเวลาในวันและเวลาราชการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง รับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 (เกิดก่อน 1 กันยายน 2508) และผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนมาอยู่ในตำบลหัวเมือง เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรับยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2567 ในการยืนยันสิทธิครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายการยกเลิกขอสำเนาเอกสารของประชาชน เอกสารหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิ มายืนยันสิทธิที่สำนักปลัด ตามห้วงเวลาในวันและเวลาราชการ ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง รับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่จะมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2568 (เกิดก่อน 1 กันยายน 2508) และผู้สูงอายุที่ย้ายทะเบียนมาอยู่ในตำบลหัวเมือง เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยรับยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2567 ในการยืนยันสิทธิครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายการยกเลิกขอสำเนาเอกสารของประชาชน เอกสารหลักฐาน คือ บัตรประจำตัวประชาชน , ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน และ สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิ มายืนยันสิทธิที่สำนักปลัด ตามห้วงเวลาในวันและเวลาราชการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบ../add_file/องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัด กองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเมื่อครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอสอง ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 46,021,630.-บาท (สี่สิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเมื่อครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอสอง ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 46,021,630.-บาท (สี่สิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567../add_file/ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้มีมติเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองเมื่อครั้งการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 และนายอำเภอสอง ได้พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น จำนวน 46,021,630.-บาท (สี่สิบหกล้านสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
ชื่อไฟล์ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่../add_file/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เนื่องจากข้าพเจ้าและครอบครัวได้รับความเดือนร้อน จากการที่เพื่อนบ้านได้พ่นยาฆ่าหญ้าใกล้กับบริเวณบ้าน พ่นห่างจากตัวบ้าน 3-4เมตร ทำให้เหม็นกลิ่นยาฆ่าหญ้า ซึ่งข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าเป็นหอบหืด ภูมิแพ้ ทำให้หายใจไม่สะดวก กระทบต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกเพื่อนบ้านหลายครั้งแล้วเรื่อง เผาขยะ พ่นยาฆ่าหญ้า ครั้งนี้ก็ยังทำความเดือนร้อนรำคาญอยู่ จึงขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เขาพ่นยาฆ่าหญ้า และ เผาขยะในบริเวณบ้านด้วยครับ เพื่อนบ้านที่พ่นยาฆ่าหญ้าชื่อนายแดง บ้านเลขที่60/2 ม.8 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เนื่องจากข้าพเจ้าและครอบครัวได้รับความเดือนร้อน จากการที่เพื่อนบ้านได้พ่นยาฆ่าหญ้าใกล้กับบริเวณบ้าน พ่นห่างจากตัวบ้าน 3-4เมตร ทำให้เหม็นกลิ่นยาฆ่าหญ้า ซึ่งข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าเป็นหอบหืด ภูมิแพ้ ทำให้หายใจไม่สะดวก กระทบต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกเพื่อนบ้านหลายครั้งแล้วเรื่อง เผาขยะ พ่นยาฆ่าหญ้า ครั้งนี้ก็ยังทำความเดือนร้อนรำคาญอยู่ จึงขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เขาพ่นยาฆ่าหญ้า และ เผาขยะในบริเวณบ้านด้วยครับ เพื่อนบ้านที่พ่นยาฆ่าหญ้าชื่อนายแดง บ้านเลขที่60/2 ม.8 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่../add_file/ เนื่องจากข้าพเจ้าและครอบครัวได้รับความเดือนร้อน จากการที่เพื่อนบ้านได้พ่นยาฆ่าหญ้าใกล้กับบริเวณบ้าน พ่นห่างจากตัวบ้าน 3-4เมตร ทำให้เหม็นกลิ่นยาฆ่าหญ้า ซึ่งข้าพเจ้าและลูกของข้าพเจ้าเป็นหอบหืด ภูมิแพ้ ทำให้หายใจไม่สะดวก กระทบต่อสุขภาพโดยตรง ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกเพื่อนบ้านหลายครั้งแล้วเรื่อง เผาขยะ พ่นยาฆ่าหญ้า ครั้งนี้ก็ยังทำความเดือนร้อนรำคาญอยู่ จึงขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เขาพ่นยาฆ่าหญ้า และ เผาขยะในบริเวณบ้านด้วยครับ เพื่อนบ้านที่พ่นยาฆ่าหญ้าชื่อนายแดง บ้านเลขที่60/2 ม.8 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HsA2LKgTue31111.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนคนพิการในรูปแบบเบ็ดเสร็จให้กับคนพิการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลแพร่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนคนพิการในรูปแบบเบ็ดเสร็จให้กับคนพิการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลแพร่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 ../add_file/สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนคนพิการในรูปแบบเบ็ดเสร็จให้กับคนพิการ ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลแพร่ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n7XIBi0Mon93209.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา../add_file/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : ผลการสรรหา และเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผลการสรรหา และเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ../add_file/ผลการสรรหา และเลือกสรรเป็พนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ให้ได้ทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ให้ได้ทราบ ../add_file/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ให้ได้ทราบ
ชื่อไฟล์ : PTvwv8UThu95500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HZ9nSoTThu95500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : cFQ7dxeThu95500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : JT97LiPThu95500.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ได้ปุ๋ยหมัก ลดก๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน โดยมีขั้นตอนที่ง่ายๆคือการนำถังมาตัดก้นถัง นำไปฝังดินที่ความลึกประมาณ 2 ใน 3 นำเศษอาหารเทใส่ หมั่นกวนเศษอาหารเพื่อเพิ่มอากาศ และเมื่อปริมาณเศษอาหารสูงเท่าระดับพื้นดินให้ยกถังออกและย้ายถังไปจุดอื่น ต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ขอเชิญชวนประชาชนทุกครัวเรือนร่วมกันจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งเพื่อช่วยลดปริมาณขยะ ไ