ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ สำนักงานฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0(GIG Worker)
รายละเอียด : สำนักงานฝีมือแรงงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0(GIG Worker) คุณสมบัติ เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่ม 20 คน เมื่อจบหลักสูตรการอบรมจะได้รับอุปกรณ์คนละ 1 ชุด
ชื่อไฟล์ : hOmEME4Thu105717.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : o28CgXLThu105728.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QKfmCaVThu105743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้