ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง