ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างวางท่อ PVC พร้อมบ่อพัก บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง