ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำเหมืองกลาง สถานที่ก่อสร้าง ที่นานายพิทักษ์ ปวงกันคำ หมู่ที่ 12 บ้านวังฟ่อน ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง