ชื่อเรื่อง : ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูส่วนตำบล และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง พ.ศ.2563

ชื่อไฟล์ : 6cgyRroTue110411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้