ชื่อเรื่อง : มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562

ชื่อไฟล์ : NsFxB6rTue110450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้