ชื่อเรื่อง : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566)
ชื่อไฟล์ : OSjMZAKThu35937.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้