ชื่อเรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
ชื่อไฟล์ : tZXrfXHFri105653.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้