ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"
รายละเอียด : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตรวจสอบผลการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ให้ได้ทราบ
ชื่อไฟล์ : b2dmcf3Thu100027.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Wan44wlThu100050.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SOL23jxThu100056.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : qY6HP1DThu100107.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8SzVs4FThu100117.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : tCe5Gw3Thu100127.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : CzYr3z8Thu100140.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rnHVTrLThu100153.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NwMr31vThu100200.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : iyNSyREThu100210.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Na2EmpZThu100227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : FslhMxGThu100236.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vZD7vH5Thu100322.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : jPerK4NThu100336.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้