ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรับซ่อมแซมถนน(ถมหินคลุก) หมู่ที่ 3 บ้านดงเจริญ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง