ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางรินรูปตัวยู หมู่ที่ 8 บ้านหนองเสี้ยว ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง