ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬาเปตองต่อต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง