ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนทางข้ามห้วยร่องเคียน บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง