ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง