องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ครูชวนปั่น ครั้งที่ 2" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 268 |
photo ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35 |
insert_drive_file ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ(มีทักษะ) ตำแหน่ง คนตกแต่งสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ. 2565 และการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 62 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 110 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (ครั้งที่2) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 63 |
photo ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ ฟรี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์งาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)" poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์แจ้งเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการโครงการขุดลอกห้วยแคร่เครือ หมู่ที่ 6 บ้านสันปู่สี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 69 |
photo ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ. 2565 และการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 304 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 86 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 101 |
1 - 20 (ทั้งหมด 253 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13