องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนเมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศผลการคัดเลือก1อำเภอ 1ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file ร่วมบริจาคสร้างองค์พระพุทธรูป "หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล" poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 111 |
find_in_page ขอเชิญชวนชาวแพร่ "นุ่งผ้าเมือง อู้กำเมือง ดำหัวแบบคนเมือง"เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 324 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
photo ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมทำบุญปิดทองคำเปลวองค์พระธาตุช่อแฮ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 122 |
photo ประกาศการรับสมัครคัดเลือกตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนซึ่งผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 275 |
photo ประกาศการรับสมัครคัดเลือกตามโครงการช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ของ อบจ.แพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 258 |
photo ขอเชิญร่วมจัดสร้างองค์พระพุทธรูป "หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล"และพิธีบวงสรวงสถานที่และอัญเชิญ"หลวงพ่อสมปรารถนามิ่งมงคล" poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 85 |
photo รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 37 |
1 - 20 (ทั้งหมด 217 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11