messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (รอบ 1)
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
โครงการแข่งขันเขียนเรียงความ "Waste Fiction Competition"
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 6 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (รอบ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 14 |
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน มิถุนายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายใหม่ เดือน พฤษภาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 (รอบ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 17 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายใหม่ เดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 25 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2567 (รอบ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 21 |
ประกาศรายงานการตรวจสอบงานการเงินประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 38 |
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มประจำเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 35 |
การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 41 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 (รอบ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มายืนยันตัวตน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 26 |
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 37 |
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 36 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 256ุ7 และการนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มกราคม 2567 (รอบ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ 2568 ที่มายืนยันตัวตน ประจำเดือนมกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 39 |
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 43 |
1 - 20 (ทั้งหมด 462 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง