องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo โครงการ KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : |
photo ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ทล.บ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file รายงานแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรกนิคส์สำหรับประชาชนติดต่อราชการ
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบหัวเมืองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 5 |
photo กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปิดให้บริการกู้ยืมเงินผ่านช่องทางออนไลน์
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 3 |
photo ประชาสัมพันธ์งานภาษี ฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6 |
photo ประชาสัมพันธ์งานภาษี ฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5 |
photo สำนักงานเกษตรอำเภอสองจัดโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
photo กรมการขนส่งทางบก กำหนดเปิดรับคำขอจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
photo กิจกรรมธุดงควัตรประจำปี 2565 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เปิดอ่าน : 216 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบ2)
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่่วนตำบลหัวเมือง
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 10 |
photo ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กร และประชาชน ร่วมเสนอชื่อครอบครัว หรือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวและจังหวัดประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 7 |
photo คณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีสากล ขอเชิญชวนองค์กร หน่วยงานและบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (รอบ1) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักงานปลัด | เปิดอ่าน : 16 |
1 - 20 (ทั้งหมด 291 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง