messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
account_box สมาชิกสภา
นายอรรถวิทย์ จิตชู
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 064-8057119
นายสัญญา ดาวดึงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
โทร : 087-9984762
นายบุญทัน ใจเอิบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 2
โทร : 088-4122998
นายทองดี หนองซิว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 4
โทร : 086-1162480
นายวุฒิชัย เครือจันทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 5
โทร : 080-4994690
นายสวาท มาลูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 6
โทร : 088-4363307
นางสาวศิริพักต์ วงสกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 7
โทร : 085-9109308
นายอมฤติ บุญยงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 8
โทร : 086-0008578
นายมิตรชัย เกมแกรแมน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 9
โทร : 090-3213369
นางสาวธัญญารัตน์ พรมเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 10
โทร : 080-1281954
นางจันทร์ทอง สมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 11
โทร : 080-3673889
นายสมบัติ ขัดสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 12
โทร : 087-1878372
นายอิทธิชัย เครือออน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง หมู่ที่ 13
โทร : 088-2261645

× องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง