องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หัวเมือง
อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานขับรถยนต์ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323 |
insert_drive_file คู่มือการรับความช่วยเหลือสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน (e – Plan) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 325 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการกองการศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 393 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมเด็กปฐมวัย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 333 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 335 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1